Huyện uỷ Tiên Lãng: Đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
Ngày 28/09/2016
Lượt xem: 3762

          Đảng bộ huyện hiện có 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, hơn 7200 đảng viên tham gia sinh hoạt. Xác định công tác cán bộ là khâu trọng yếu, then chốt để xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh, do đó, đảng bộ huyện luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới hiện nay. Trong đó, Ban thường vụ (BTV) huyện uỷ hết sức coi trọng công tác đánh giá cán bộ, thông qua đánh giá đúng về năng lực, phẩm chất, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, tham gia tổ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. CM XD Đảng hôm nay đề cập nd này, mời quý vị cùng nghe.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,“Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác, thời gian qua, BTV huyện uỷ quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ nói chung và đánh giá cán bộ riêng, bám sát yêu cầu, căn cứ, tiêu chí, quy trình được do cấp trên quy định. Huyện uỷ chủ động quán triệt, tuyên truyền, học tập các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, cụ thể hoá thành các kế hoạch, quy định phù hợp thực tiễn.

Về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương, hiện nay, huyện có 13 cán bộ diện BTV Thành uỷ quản lý; 417 cán bộ diện BTV huyện uỷ quản lý, trong đó nữ có 161 đồng chí. Ban chấp hành đảng bộ huyện có 43 uỷ viên. Lãnh đạo các ban của Huyện uỷ, Văn phòng huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị có 17 đồng chí. Cán bộ cấp trưởng phó phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có 57 đồng chí. Hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở là 170 người. Cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn 116 người. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện hơn 1700 người.

Từ năm 2011 đến 2015, BTV huyện uỷ ban hành 12 văn bản triển khai thực hiện công tác đánh giá cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định được Huyện uỷ chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả của các cơ quan đảng, chính quyền, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện. Kết quả đánh giá cán bộ, năm 2011, 11/11 cán bộ diện BTV Thành uỷ quản lý hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ. Tổng số cán bộ diện BTV huyện uỷ quản lý là 610 đồng chí, có 318 đ/c hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ, 276 đ/c hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, 14 đồng chí hoàn thành chức trách nhiệm vụ, có 2 đ/c không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2015, 13/13 cán bộ BTV Thành uỷ quản lý hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao; 62% cán bộ, lãnh đạo diện BTV huyện uỷ quản lý hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ.

Công tác đánh giá cán bộ được Huyện uỷ Tiên Lãng thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới, phù hợp. Việc phân cấp đối tượng cán bộ thực hiện đánh giá được triển khai đúng quy định, theo hướng người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị chi tiết hoá nội dung đánh giá cho phù hợp đặc thù, bảo đảm đánh giá sát đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá cán bộ tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Nguyên tắc đánh giá cán bộ đảm bảo đúng thẩm quyền, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định công tác cán bộ, các kết luận, đánh giá đều mang tính chất khách quan, chính xác, công bằng. Thông qua đánh giá xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng, đánh giá cán bộ, làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở đó đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ để làm căn cứ quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng, điều động, luân chuyển, bố tri sắp xếp và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Bên cạnh những nguyên tắc chung, việc đánh giá cán bộ được các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá dựa trên chức năng, nhiệm vụ đặc thù, phù hợp thực tế, đảm bảo đánh giá đúng thẩm quyền, đúng năng lực, phát huy được những thế mạnh sở trường công tác của cán bộ.

Kết quả đánh giá cán bộ là khâu quan trọng để Huyện uỷ xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Từ năm 2011 đến 2015, đã có 240 cán bộ diện BTV huyện uỷ quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu 7 đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo cơ quan đoàn thể chính trị xã hội; kiện toàn bổ sung các chức danh cán bộ lãnh đạo diện BTV Thành uỷ quản lý gồm 13 đồng chí; 33 đồng chí được đào tạo trình độ thạc sỹ; 20 đồng chí được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị; 216 đồng chí được đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị hành chính.

Tất cả các trường hợp bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo đều đảm bảo đúng quy trình về công tác cán bộ, trong đó có nội dung đánh giá cán bộ, góp phần làm cho công tác cán bộ của huyện đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

  Bảo Châu

 

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 25 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 «  ·  » 
Tin cũ hơn

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết