Tiên Lãng tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Ngày 26/04/2018
Lượt xem: 1069

 

Những năm qua, huyện Tiên Lãng luôn quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Kết quả đạt được thể hiện rõ nét qua số liệu thống kê về mạng lưới y tế, trình độ, tinh thần mẫn cán của đội ngũ cán bộ y tế, 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã… Triển khai Nghị quyết số 20 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, BTV Huyện ủy Tiên Lãng chủ động ban hành chương trình hành động, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đến nay, mạng lưới y tế trên địa bàn huyện đã và đang được củng cố, phát triển. Toàn huyện có 1 bệnh viện đa khoa gồm 2 cơ sở, 1 trung tâm y tế, 23 trạm y tế xã, thị trấn, một số phòng khám đa khoa và hàng trăm cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Cơ sở vật chất y tế ngày càng khang trang, hiện đại. Đội ngũ cán bộ y tế được bổ sung và không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu với 365 người, trong đó có 65 bác sĩ, 5 dược sĩ, 17 bác sĩ làm việc tại trạm y tế cơ sở. Nhờ đó, các chương trình quốc gia về y tế, hoạt động phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng chất lượng hơn. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83%.

 

 

Triển khai Nghị quyết số 20 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và đòi hỏi của thực tiễn, BTV Huyện ủy Tiên Lãng chủ động ban hành chương trình hành động, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Huyện Tiên Lãng phấn đấu đạt mục tiêu tổng quát là nâng cao sức khỏe cả về thực chất và tình thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống nhân dân; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập; phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ khu vực; thực hiện cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng về dược phẩm và dịch vụ y tế.

Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 7 bác sĩ/vạn dân; 1,5 dược sĩ đại học/vạn dân; 100% thôn có nhân viên y tế hoạt động; 100% trạm y tế có bác sĩ hoạt động; 17 giường bệnh/vạn dân; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi; quy mô dân số 171.000 người; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế hơn 80%; 90% dân số được quản lý sức khỏe.

Nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, huyện Tiên Lãng tập trung triển khai thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, Tiên Lãng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; Hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế, thực hiện thống nhất mô hình huyện chỉ có 1 trung tâm y tế, bao gồm y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác, Trung tâm y tế trực tiếp quản lý các trạm y tế xã và phòng khám cơ sở 2 xã Hùng Thắng, vừa củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, vừa phát triển các chuyên khoa y tế về chuyên sâu, tăng cường đầu tư phát triển y tế công lập, phát triển y học hiện đại gắn với y học cổ truyền; Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS và an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó phát triển mạng lưới y tế dự phòng một cách toàn diện, hợp lý, bảo đảm hệ thống giám sát, cảnh báo dịch và phòng chống dịch bệnh chủ động; Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm và cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; Nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền, đảm bảo trồng hơn 50 loại cây thuốc nam; Phát triển nhân lực y tế, khoa học công nghệ, trang thiết bị y tế và đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, có chính sách động viên, khuyến khích thu hút bác sĩ có chuyên môn cao về công tác tại huyện; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, cải cách hành chính công, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tại các đơn vị y tế…

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cùng những giải pháp sát đúng, huyện Tiên Lãng sớm đưa Nghị quyết số 20 –NQ/TW vào cuộc sống, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

 PV

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 17 kết quả
Trang: 1 - 2 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết