65 năm phá càn
Ngày 29/08/2018
Lượt xem: 11587

 

Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện, quân và dân Tiên Lãng lập nên chiến công oanh liệt: phá tan trận càn quy mô rất lớn mang tên Claude (Cờ lốt) của thực dân Pháp.

Ghi nhận chiến công vẻ vang ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã gửi thư khen ngợi và tặng thưởng cho huyện Tiên Lãng Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Hơn 6 thập niên qua, phát huy truyền thống quê hương, phát huy tinh thần anh dũng phá càn thắng lợi, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương vượt qua muôn vàn khó khăn, làm hậu phương vững chắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hưởng ứng mạnh mẽ công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015 – 2020, quê hương Tiên Lãng anh dũng phá càn ngày càng khang trang, đổi mới và giàu đẹp hơn.

Tiên Lãng là huyện có 3 mặt giáp sông, một mặt giáp biển. Lịch sử hình thành miền quê “trước sóng” gắn liền với lịch sử quai đê lấn biển, kiên cường đấu tranh chống thiên tai, giặc giã và dựng xây xóm làng. Truyền thống yêu nước nồng nàn, hăng say lao động tiếp tục được vun đắp, nâng cao từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và trực tiếp là Đảng bộ huyện.

Chi bộ Đảng (tiền thân của Đảng bộ) huyện thành lập ngày 15/2/1946, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nhớ lại từ khi thành lập chi bộ đảng huyện, bối cảnh lúc bấy giờ, nền dân chủ cộng hòa của đất nước non trẻ mới được thành lập, sau cách mạng tháng 8/1945. Đất nước trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, để tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, ngày 15/2/1946, Chi bộ đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Tiên Lãng được thành lập gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Sơ được bầu làm Bí thư chi bộ.

Lịch sử Đảng bộ huyện ghi rõ: “Chi bộ đảng ra đời là kết quả của quá trình vận động kết hợp giữa đường lối của Đảng với phong trào yêu nước của nhân dân, đánh dấu bước phát triển mới, mở ra những thuận lợi mới, sức mạnh mới, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào cách mạng Tiên Lãng, khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc địa phương”. Đến cuối năm, đã phát triển được hơn 20 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ. Trước sự phát triển của phong trào và nhiệm vụ cách mạng, Tỉnh ủy Kiến An quyết định thành lập Đảng bộ huyện Tiên Lãng. Ngày 8/12/1946, tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Sơ, thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ huyện với sự có mặt của hơn 20 đảng viên. Hội nghị bầu Ban chấp hành gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Thắng được Ban Chấp hành phân công làm Bí thư Huyện ủy. Hội nghị có giá trị như một đại hội thành lập Đảng bộ. Sự ra đời của Đảng bộ là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu thời kỳ phát triển mới, là nhân tố quyết định đưa phong trào cách mạng địa phương từng bước tiến lên, giành những thắng lợi mới.

Nghe theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Trung ương Đảng, của Bác Hồ, thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhân dân Tiên Lãng kiên cường đấu tranh chống giặc Pháp xâm lược. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1946 – 1954, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện, quân dân Tiên Lãng lập nhiều chiến công vang dội, đỉnh cao là trận phá càn Cờ lốt tháng 8/1953.

Sáng ngày 28/8/1953, địch tấn công vào Tiên Lãng với 5 mũi, 21 tiểu đoàn quân tinh nhuệ, có máy bay, pháo binh yểm trợ, xe lội nước càn quét, hòng đè bẹp ý chí chiến đấu, cất vó cán bộ của tỉnh và huyện.

Nhưng địch đã vấp phải sự kháng cự, chiến đấu kiên cường của quân và dân Tiên Lãng. Ngay từ trận đầu tiên, địch bị thất bại thảm hại ở trận độn thổ Hán Nam xã Kiến Thiết, đại đội 295 phối hợp với du kích xã Kiến Thiết, tiêu diệt nhiều tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng.

Địch tiếp tục thực hiện âm mưu càn quét, cướp phá, đốt nhà, vây bắt cán bộ, bộ đội chủ lực, bắn giết nhân dân ta. Với nhiều cách đánh sáng tạo, quân dân Tiên Lãng dùng chông, mìn, cạm bẫy, giữ vững thế trận chiến tranh nhân dân. Cả 5 cánh quân địch đi đến đâu đều bị bộ đội, du kích các xã chặn đánh quyết liệt. Trận đánh ngày 7/9 của Đại đội 295, 196 cùng quân dân các xã Khởi Nghĩa đánh tan 2.000 quân cơ động và đại đội địch. Trận đánh ngày 9/9/1953 của đại đội 331 cùng với du kích xã Tiên Minh chiến đấu với 200 quân địch càn vào thôn Tiên Lãng, Xa Vĩ, có máy bay yểm trợ, quân địch 4 đợt vào làng đều bị đánh bật trở lại. Nhân dân và du kích các xã Hùng Thắng, Vinh Quang, Chấn Hưng chiến đấu mưu trí, đón đánh địch. Đặc biệt là trận tiêu diệt 45 tên địch ở Chử Khê, Hùng Thắng.

Tính từ ngày đầu tiên đến khi kết thúc đợt phá càn từ ngày 28/8/1953 đến 20/9/1953, địch buộc phải rút quân khỏi Tiên Lãng, quân ta chiến đấu 182 trận lớn nhỏ, tiêu diệt được 677 quân địch, chủ yếu là lính Âu Phi, bắt sống nhiều tên khác, bắn cháy 3 xe lội nước, 2 ca nô, bắn trúng 2 máy bay, thu nhiều vũ khí và quân trang, quân dụng. Đánh vào Tiên Lãng, bọn địch khiếp vía, kinh hồn, thất điên, bát đảo. Thắng lợi của trận phá càn Cờ Lốt chính là kết quả của đường lối quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng địa phương, sự đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu ngoan cường, sự chịu đựng gian khổ, hi sinh của nhân dân, bộ đội và du kích.

 Ghi nhận chiến công oanh liệt này, ngày 29/9/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi và tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Chính phủ tặng Huân chương chiến công cho 12 xã trong huyện lập nhiều chiến công trong trận phá càn Cờ lốt.

Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, nhân dân Tiên Lãng thi đua lao động sản xuất, làm hậu phương cho tiền tuyến lớn miền Nam. Hàng vạn thanh niên Tiên Lãng lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở các chiến trường. Trải qua các cuộc chiến tranh, toàn huyện có 4323 người con anh dũng hi sinh được phong tặng liệt sỹ, 506 Mẹ Việt Nam anh hùng, 2200 thương bệnh binh. Huyện và 10 xã, thị trấn được phong tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 6 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng bộ huyện nghiên cứu tình hình thực tiễn để ban hành những quyết sách phù hợp, lãnh đạo huyện giành nhiều thắng lợi ở toàn diện các lĩnh vực.

Hơn 30 năm qua, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Lãng đã khẳng định, thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, sức sáng tạo mạnh mẽ, tinh thần hành động bền bỉ và quyết liệt. Đó là sức mạnh, niềm tin để Tiên Lãng hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Đây cũng là mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 đề ra.

Thực hiện Nghị quyết, giai đoạn 2015- 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, bài bản, khoa học của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, sự cố gắng của các cơ quan ban ngành đoàn thể và nhân dân, Tiên Lãng đạt nhiều thành tựu nổi bật. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá, một số chỉ tiêu đạt và đượt so với chỉ tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn huyện năm 2017 đạt 8150 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 37,56 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế giữa các ngành Nông nghiệp, thủy sản – Công nghiệp, xây dựng và Thương mại, dịch vụ là 39% - 25,3% và 35,7%.

Huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, chú trọng khai thác và phát huy tiềm năng kinh tế biển. Tổng diện tích gieo cấy lúa gần 14000ha, năng suất 60,1 tạ/ha. Toàn huyện quy hoạch 1 khu, 8 vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ổn định. Chương trình nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả, 10 xã về đích và huyện hoàn thành bình quân 16,77 tiêu chí. Cùng với đó, Tiên Lãng luôn coi trọng xây dựng, triển khai và quản lý quy hoạch, tích cực thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ. Một số công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn huyện, đường tỉnh lộ 354 đoạn qua thị trấn Tiên Lãng, cầu Hàn, cầu Đăng; cùng một số dự án đang triển khai thực hiện như Tuyến đường bộ ven biển, đường 25 đoạn từ tỉnh lộ 354 đến Quốc lộ 10, trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, trường THPT Tiên Lãng, trường Mầm non Phạm Đình Nguyên. Trong 3 năm, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 2630 tỷ đồng.

Tiên Lãng cũng luôn tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ tốt môi trường và giải phóng mặt bằng 6 dự án với tổng diện tích đất thu hồi 129,76ha. Huyện làm tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội thường xuyên nâng cao. Giáo dục đào tạo xếp tốp đầu thi đua khối huyện. Trong 3 năm học, toàn huyện có 1145 giải học sinh giỏi quốc gia và thành phố, trong đó có 45 giải quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động việc làm và chế độ chính sách được quan tâm triển khai, thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Các cấp chính quyền không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với cải cách hành chính. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đổi mới, hướng mạnh về cơ sở tập hợp, động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất.

Đảng bộ huyện chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Trải qua 28 kỳ đại hội, từ 1 chi bộ với 5 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, hơn 7400 đảng viên tham gia sinh hoạt. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, đạt hiệu quả rõ nét. Triển khai đồng bộ, kịp thời các nội dung công tác cán bộ, đảng viên, xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và tinh giản biên chế khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025; hoàn thành việc bố trí Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện… Kết nạp 456 đảng viên mới, tiếp nhận, bàn giao 2058 huy hiệu Đảng các loại.

Đảng bộ huyện tập trung thực hiện hiện 3 khâu đột phá Đại hội 28 đề ra là Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, tạo hiệu quả và thu nhập cao cho lao động nông thôn; Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cốt yếu, tạo điều kiện để phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; Đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các khu, cụm công nghiệp và xuất khẩu lao động, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, đồng thời với thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức huyện, xã, thị trấn, tạo động lực mới cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; Lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiến bộ; Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 Tiên Lãng đạt huyện nông thôn mới; Nâng cao chất lượng hiệu quả các lĩnh vực văn hóa xã hội; Đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của chính quyền các cấp; Đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân…

Truyền thống quê hương và tinh thần phá càn anh dũng đã, đang tiếp tục được hun đúc thành ý chí quyết tâm, niềm tin của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Tiên Lãng hôm nay. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, huyện Tiên Lãng sẽ giành nhiều thành tựu hơn nữa về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, dựng xây quê hương ngày càng hiện đại, giàu mạnh và phát triển ổn định, bền vững.

 

 

 

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 191 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 343 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết