Sáp nhập 2 xã
Ngày 07/02/2020
Lượt xem: 2744

 Hội nghị công bố Nghị quyết 872 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng

Chiều ngày 5/2/2020, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết 872 ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn huyện.

Theo Nghị quyết 872 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng:

Nhập toàn bộ 11,06 km2 diện tích đất tự nhiên, 3706 người của xã Tiên Hưng vào xã Vinh Quang. Sau khi sát nhập xã Vinh Quang có diện tích 30,36 km2, quy mô dân số 14.049 người.

Nhập toàn bộ 4,06km2 đất tự nhiên, 3.593 người xã Tiên Tiến vào xã Quyết Tiến. Sau khi sát nhập, xã Quyết Tiến có diện tích đất tự nhiên 9,01 km2, quy mô dân số 8.022 người.

Sau khi sắp xếp huyện có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 20 xã và 1 thị trấn. Tại hội nghị, UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 872 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban và nhất là 4 xã sát nhập tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo của UBND thành phố, của huyện và hướng dẫn của các cơ quan, ban ngành liên quan, đảm bảo kịp thời theo đúng tiến độ đề ra; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND để bầu ra các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND của đơn vị hành chính mới, thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp cán bộ công chức theo phương án thống nhất đảm bảo đúng quy định, đồng thời giải quyết tốt chế độ chính sách đối với đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Vũ Bé

 

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 56 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 «  ·  » 
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 541 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết