Đảng bộ xã Quang Phục vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.
Ngày 29/04/2020
Lượt xem: 509


Nhiệm kì 2015- 2020 vừa qua, Đảng bộ xã Quang Phục gặp không ít khó khăn trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, cán bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều kết quả khả quan. Bài học kinh nghiệm được đúc kết là phát huy tốt mối đoàn kết, cộng với sự nỗ lực vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã tự tin, vững bước vào nhiệm kỳ Đại hội mới, giai đoạn 2020 - 2025, với mục tiêu Phấn đấu xây dựng Quang Phục trở thành xã đạt “Nông thôn kiểu mẫu”; kinh tế vững chắc, đời sống vật chất của nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị xã hội ổn định.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Phục tăng cường đoàn kết, nhất trí trong nội bộ tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng; Đổi mới mạnh mẽ sự lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy Đảng từ xã đến thôn, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong các hoạt động giữa các ngành, đoàn thể tạo động lực cho sự phát triển là yếu tố quyết định. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ phát triển kinh tế; tiến hành đồng bộ các khâu từ xây dựng, triển khai thực hiện đến việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết cụ thể, sát đúng với tình hình địa phương; chú trọng đổi mới việc quán triệt, học tập và triển khai để các Chỉ thị, Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống là khâu quan trọng. Đồng thời, năng động, sáng tạo và đổi mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ sức gánh vác nhiệm vụ trước yêu cầu đổi mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trách nhiệm từ xã đến thôn. Công tác cán bộ bảo đảm khách quan, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định; gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm nhằm nâng cao uy tín của Đảng, Chính quyền và củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng để phát triển kinh tế- xã hội.

Do vậy, kinh tế duy trì tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu do nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ XXVII đề ra. Tổng giá trị sản xuất  năm 2020 ước đạt là 558 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giữa các năm là 11%, (chỉ tiêu đại hội là 10%/ năm), năm 2020 ước thu nhập là 52 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 còn 0,98% (theo tiêu chí mới). Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản năm 2020 của xã ước đạt là 148 tỷ đồng; vượt chỉ tiêu so với kế hoạch phấn đấu là 1,5%. Diện tích lúa hàng năm là trên 950 ha, tăng 14,5%  so với chỉ tiêu đại hội, năng suất năm 2020 ước đạt 64,2 tạ/ha/năm, đạt 100% kế hoạch; Quang Phục là địa phương luôn dẫn đầu về năng xuất và sản lượng, hàng năm có 21 hộ chuyên sản xuất nấm mỡ, 06 hộ sản xuất nấm sò; bình quân mỗi năm đưa vào sản xuất trên 322 tấn nguyên liệu, sản phẩm thu được là 83,6 tấn, tương đương với 2,5 tỷ đồng. Cùng với sản xuất nông nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của xã Quang Phục được quan tâm phát triển là một trong những nguồn thu nhập đáng kể góp phần làm tăng trưởng kinh tế tại địa phương, giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt là 410 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm15%/năm. Làng nghề chiếu cói Lật Dương hàng năm sản xuất, tiêu thụ với số lượng lớn sản phẩm chiếu cói cho thu nhập cao. Ngoài ra trên địa bàn còn có 5 xưởng sản xuất giầy da và may đo xuất khẩu thu hút 300 - 500 lao động. Có trên 30 xưởng cơ khí, mộc, gò hàn, hơn 2800 lao động làm ở các xưởng giầy da, các xưởng mộc, lề, gò hàn và các xí nghiệp trên địa bàn huyện và thành phố. Với mức thu nhập bình quân đầu người từ 4,5- 6 triệu đồng/ người/tháng. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp dịch vụ địa phương phát triển, giá trị thu nhập ngày càng cao; địa phương có 1 chợ, với trên 400 người buôn bán nhỏ, 45 ô tô các loại. Là xã duy nhất trên địa bàn huyện có 3 hợp tác xã và 01 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả.

 Kinh tế địa phương ngày một phát triển, xã Quang Phục tích cực huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng khang trang, phục vụ sản xuất, văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân với tổng kinh phí huy động nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình xây dựng NTM là trên 66,37 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng 15 công trình cơ sở hạ tầng trị giá 32 tỷ đồng; tiếp nhận gần 5000 tấn xi măng làm đường giao thông nội đồng, ngõ xóm được 19 km, giá trị đầu tư 17 tỷ đồng; hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã đã triển khai chỉ đạo 02 thôn xây dựng thôn nông thôn kiểu mẫu. Đến nay đã có thôn Trà Đông đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng thôn nông thôn kiểu mẫu.

Các mặt y tế- giáo dục- văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào "Thi đua dạy tốt, học tốt" được duy trì, chất lượng giáo dục toàn diện ở cả 3 bậc học được nâng lên. Số học sinh ở 4 trường học duy trì thường xuyên từ 1500 học sinh trở lên. Số học sinh giỏi cấp huyện và thành phố hàng năm đều được duy trì. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 98%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 100%. Địa phương đã phổ cập tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, trường Mầm Non đạt trường chuẩn Quốc Gia giai đoạn 1.

Cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh tại trạm y tế xã từng bước được tăng cường. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai rộng khắp ở cả 14 thôn, năm 2019 có 03 làng được công nhận làng văn hóa cấp huyện lần một, đưa tổng số làng được công nhận lên 14/14 làng;  đến nay có 13 nhà văn hóa thôn được sửa chữa, xây mới. Các thiết chế văn hóa được giữ gìn, bảo tồn và tôn tạo, đời sống văn hóa tinh thần Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các chi bộ trên mọi lĩnh vực. Hàng năm Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác phân tích đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tổng kết công tác xây dựng Đảng và biểu dương khen thưởng chi bộ TSVM tiêu biểu, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4 năm liền Đảng bộ được công nhận Đảng bộ Trong sạch vững mạnh đứng trong tốp đầu của huyện. trong nhiệm kỳ tổ chức kết nạp 32 đảng viên đạt 106,7% kế hoạch.

Nhiệm kì 2020- 2025, với mục tiêu:Phấn đấu xây dựng xã Quang Phục trở thành một xã đạt “Nông thôn kiểu mẫu”; kinh tế vững chắc, đời sống vật chất của nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị xã hội ổn định; Tăng cường khai thác thế mạnh sẵn có, đi đôi với việc phát huy những kết quả đạt được; đoàn kết, dân chủ, tranh thủ sự giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa xã hội; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, đẩy mạnh hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị của Đảng bộ xã”, xã Quang Phục đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể với 5 nhóm giải pháp, trong đó, có các chỉ tiêu như Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm đạt 12,7% trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 là 80 triệu đồng/người/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý nông lâm nghiệp thủy sản 23%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – xây dựng 39%, Thương mại- dịch vụ 38%; Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng trưởng 2-3%; Giá trị sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng bình quân trên 15%; Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân trên 15%; Tỷ lệ dân số phát triển tự nhiên dưới 1%, giảm hộ nghèo xuống dưới 1%; Hàng năm có từ 80% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu giữ vững Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 30 đảng viên; Phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025.

 Nguyễn Hồng

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 35 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết