Đại hội Đảng bộ thành phố họp phiên bế mạc
Ngày 15/10/2020
Lượt xem: 528

 

Chiều 15/10, Đại hội Đảng bộ thành phố họp phiên bế mạc. Tại phiên họp, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI:

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã bầu 01 lần đủ 53 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các đồng chí có tên sau đây:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.      

LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố

2.      

NGUYỄN VĂN TÙNG

Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

3.      

ĐỖ MẠNH HIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

4.      

CAO XUÂN LIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

5.      

LÊ KHẮC NAM

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

6.      

PHẠM VĂN HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

7.      

ĐẶNG BÁ CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ

8.      

ĐÀO KHÁNH HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

9.      

VŨ THANH CHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Giám đốc Công an thành phố

10.                         

NGUYỄN MINH QUANG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố

11.                         

LÊ NGỌC TRỮ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Tài chính

12.                         

BÙI ĐỨC QUANG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

13.                         

NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

14.                         

NGUYỄN HOÀNG LONG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chánh Văn phòng Thành ủy

15.                         

TỐNG VĂN BĂNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

16.                         

ĐÀO PHÚ THÙY DƯƠNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Thành Đoàn

17.                         

NGUYỄN ANH TUÂN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Ngoại vụ

18.                         

NGUYỄN ĐỨC THỌ

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

19.                         

PHÙNG VĂN THANH

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Xây dựng

20.                         

PHẠM VĂN THÉP

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21.                         

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

22.                         

ĐOÀN VĂN RỸ

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng

23.                         

PHẠM ĐỨC TUYÊN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

24.                         

ĐÀO TRỌNG ĐỨC

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền

25.                         

LÊ TRUNG KIÊN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy Lê Chân

26.                         

NGUYỄN VĂN TUẤN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy Hải An

27.                         

BÙI THỊ HỒNG VÂN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn

28.                         

LÊ ANH QUÂN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương

29.                         

PHẠM VĂN LẬP

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

30.                         

VŨ DUY TÙNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão

31.                         

ĐỖ XUÂN TRỊNH

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thụy

32.                         

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng

33.                         

PHẠM QUỐC KA

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo

34.                         

TRẦN QUANG TƯỜNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ

35.                         

PHẠM XUÂN THANH

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

36.                         

ĐẶNG ĐÔNG ANH

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

37.                         

PHẠM NGỌC DƯƠNG

Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

38.                         

VŨ THỊ KIM LIÊN

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố

39.                         

PHẠM TUYÊN DƯƠNG

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP

40.                         

TRẦN THU HƯƠNG

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố

41.                         

PHẠM HƯNG HÙNG

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố

42.                         

LÃ THANH TÂN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

43.                         

TRẦN VIỆT TUẤN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

44.                         

NGUYỄN THỊ THU

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

45.                         

LÊ QUỐC TIẾN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

46.                         

TRẦN ANH CƯỜNG

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế

47.                         

PHẠM VĂN TUẤN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

48.                         

BÙI HÙNG THIỆN

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra thành phố

49.                         

PHẠM VĂN KHANH

Bí thư  Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Kiến An

50.                         

ĐÀO VĂN NINH

Bí thư Quận ủy Dương Kinh

51.                         

PHẠM QUANG HIỂN

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải

52.                         

TRẦN THỊ QUỲNH TRANG

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố

53.                         

TRẦN VĂN TOAN

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng

 

Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố:

I. Kết quả bầu cử Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XVI gồm 15 đồng chí:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.      

 LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ khoá XV, Chủ tịch HĐND thành phố

2.      

NGUYỄN VĂN TÙNG

Phó Bí thư Thành ủy Khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

3.      

CAO XUÂN LIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

4.      

ĐỖ MẠNH HIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV

5.      

ĐẶNG BÁ CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

6.      

ĐÀO KHÁNH HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ

7.      

VŨ THANH CHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Giám đốc Công an thành phố

8.      

NGUYỄN MINH QUANG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố

9.      

LÊ NGỌC TRỮ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Giám đốc Sở Tài chính

10.                         

NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

11.                         

ĐÀO TRỌNG ĐỨC

Ủy viên Thành ủy, Bí thư  Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền

12.                         

LÊ TRUNG KIÊN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân

13.                         

PHẠM VĂN LẬP

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

14.                         

LÊ ANH QUÂN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương

15.                         

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

II. Kết quả bầu Bí thư Thành ủy và các Phó Bí thư Thành uỷ khóa XVI, kết quả cụ thể:

1. Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ khoá XVI.

2. Hội nghị đã bầu 02 Phó Bí thư Thành uỷ khoá XVI, gồm các đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

(2) Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV.

III. Kết quả bầu Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI gồm 09 đồng chí:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.      

 NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

UVTVTU khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND thành phố

2.      

ĐẶNG ĐÔNG ANH

UVTU khoá XVI, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XV

3.      

NGYỄN HẢI BÌNH

Uỷ viên UBKT Thành uỷ khoá XV

4.      

PHẠM KHẮC TUYẾN

Uỷ viên UBKT Thành uỷ khoá XV

5.      

ĐOÀN VĂN ROANH

Uỷ viên UBKT Thành uỷ khoá XV 

6.      

PHẠM ĐỨC THÁI

Trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp, Cơ quan UBKT Thành ủy

7.      

VŨ THANH TÔ

Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Cơ quan UBKT Thành ủy

8.      

ĐOÀN PHỤNG TRINH

Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cơ quan UBKT Thành ủy

9.      

NGUYỄN THỊ HOÀI GIANG

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cơ quan UBKT Thành ủy

IV. Bầu đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin tưởng trao trọng trách tham gia cơ quan lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Thành ủy gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Trung ương Đảng và toàn thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lời cảm ơn sâu sắc về sự tín nhiệm đối với cá nhân đồng chí.

Đồng chí nhấn mạnh, nhận thức được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cá nhân phải luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nỗ lực cố gắng phấn đấu cao độ để hoàn thành nhiệm vụ.

“Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố chúng ta bước vào một giai đoạn mới với những định hướng phát triển mang tính lịch sử. Vận hội luôn đi cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Trách nhiệm của chúng tôi là phải lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố nắm bắt. phát huy vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” - đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Với quyết tâm cao nhất, đồng chí Bí thư Thành ủy cùng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI hứa trước Đại hội, trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, nhất trí giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, kế thừa những thành quả, những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, năng động, sáng tạo để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển bứt phá, toàn diện, hoàn thiện về cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025. Cải thiện và nâng cao đáng kể đời sống của các tầng lớp nhân dân thành phố, tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong những năm tiếp theo.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 649 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết