Hội nghị - Hội thảo

Tiên Lãng đã tập trung triển khai ứng phó, huy động mọi nguồn lực để hạn chế tối đa thiệt hại mà cơn bão
>> Xem tiếp

Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 của Đảng.
>> Xem tiếp

Hội CCB huyện Tiên Lãng tổ chức khánh thành nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Nguyễn Nho Liêm
>> Xem tiếp

Huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen.
>> Xem tiếp

UBND huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn, triển khai lập bàn đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
>> Xem tiếp

Sáng ngày 11/7 tổ chức khánh thành nhà cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn huyện
>> Xem tiếp

Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm
>> Xem tiếp

Hội CCB huyện Tiên Lãng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
>> Xem tiếp

Ban chỉ đạo công tác Dân số KHHGĐ huyện Tiên Lãng tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân số KHHGĐ 6 tháng đầu năm
>> Xem tiếp

UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý một số cơ quan, đơn vị
>> Xem tiếp

Hiển thị : 10 / 200 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết