Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân 3 chương trình tín dụng
Ngày 11/05/2022
Lượt xem: 570

 

Từ ngày 27/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) bắt đầu triển khai giải ngân 3 chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 (Nghị quyết 11) của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Thời gian thực hiện 3 chương trình tín dụng kéo dài đến hết năm 2023. Đến nay, đã có 6 hộ được giải ngân vốn vay nhu cầu về xây dựng nhà ở xã hội, 36 hộ vay vốn giải quyết việc làm và 1 hộ vay vốn học sinh, sinh viên.

Để kịp thời triển khai các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11, NHCSXH huyện đã phân công công việc cụ thể đến cán bộ chủ chốt rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình, đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian sớm nhất để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch; tăng cường giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, NHCSXH huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11 để triển khai thống nhất phần đưa Nghị quyết 11 của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống.

Vũ Yến

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 975 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết