Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX sẽ diễn ra vào ngày 29, 30/6/2022
Ngày 10/06/2022
Lượt xem: 645

Ngày 08/6/2022, Thường trực HĐND đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐND về việc triệu tập Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Thời gian tiến hành kỳ họp trong 02 ngày, ngày 29 và ngày 30 tháng 6 năm 2022, khai mạc vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 29/6/2022 tại Hội trường số 01 - Trụ sở HĐND&UBND huyện.

Nội dung của kỳ họp:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện 6 tháng đầu năm và bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện 6 tháng cuối năm 2022.

2. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và xem xét đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

3. Nghe báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021. Xem xét tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022; quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn đầu tư công phân cấp và nguồn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu).

4. Xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ nhất).

5. Thông qua dự kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2023 và chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách huyện dự kiến khởi công mới năm 2022 và năm 2023.

6. Quyết định chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

7. Xem xét báo cáo và thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Tiên Lãng.

8. Xem xét báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 và báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Xem xét các báo cáo của UBND huyện về: Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

9. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện tham gia vào nội dung kỳ họp; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm.

10. Chất vấn, xem xét trả lời chất vấn và báo cáo giải trình.

11. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định./.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 988 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết