Tiên Minh phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019
Ngày 05/12/2018
Lượt xem: 1164

 

          Kính thưa quý vị và các bạn! Là một trong những địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn của huyện nhưng khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), Tiên Minh đã tận dụng những lợi thế vốn có của địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai từng tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Theo kế hoạch, đến năm 2019, Tiên Minh sẽ về đích Nông thôn mới. Những khó khăn phía trước vẫn còn rất nhiều, Tiên Minh sẽ phải làm gì để hoàn thành 19 tiêu chí trong năm tiếp theo? Phóng viên Đài Phát thanh Tiên Lãng có cuộc trò chuyện với đồng chí Đoàn Xuân Anh – Chủ tịch UBND xã Tiên Minh về vấn đề này. Mời quý vị và cb cùng theo dõi.

          Pv: Thưa đ/c, sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM , Tiên Minh đã thực hiện được những thành quả như thế nào?

          Đ/c Đoàn Xuân Anh: Xây dựng NTM là một chương trình khung tổng hợp, rộng, bao quát tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh nên quá trình triển khai gặp không ít khó khăn. Khi bắt tay vào xây dựng NTM, Tiên Minh được xếp vào địa phương có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng gần như thiếu, yếu và xuống cấp. Trong khi đó, nguồn lực có hạn, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chưa đúng, cho rằng xây dựng NTM là công việc của Nhà nước nên huy động sức dân còn hạn chế...

          Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng và đồng thuận rất lớn của người dân, Chương trình MTQG xây dựng NTM của Tiên Minh đến nay đã đạt được những kết quả nhất định. Sau 7 năm triển khai thực hiện, Chương trình được các cấp, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và phù hợp với mong muốn và điều kiện sống của nhân dân. Xây dựng NTM đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng lớn, có sức lan tỏa và huy động được nhiều nguồn lực đầu tư. Đặc biệt giai đoạn 2016 - 2018, công tác phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM có bước phát triển toàn diện hơn, đạt được những thành tựu nổi bật. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần nông dân được cải thiện rõ rệt, nhiều vùng được nâng cao. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới của xã đến nay là 46 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 27 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế  tỷ đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 11 tỷ đồng.

Đến nay, xã đạt được 16/19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn thay đổi, từng bước phát triển theo quy hoạch với 100% số thôn hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch phát triển sản xuất. Những thành tựu về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM tạo nên sự thay đổi sâu sắc, cơ bản và toàn diện về chính trị, kinh tế xã hội, chất lượng cuộc sống và môi trường ở khu vực nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần nhhaan dân nhìn chung được cải thiện nâng cao rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 42 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, trạm y tế xã đã có bác sĩ. Các thiết chế văn hóa, cơ sở giáo dục, hệ thống cơ sở hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển.

          Pv: Theo kế hoạch, đến năm 2019, Tiên Minh sẽ về đích xây dựng nông thôn mới, để đạt được mục đích này, Tiên Minh sẽ phải vượt qua khó khăn nào, thưa đ/c?

          Đ/c Đoàn Xuân Anh: Không phải chờ đợi đến năm 2019, từ năm 2016 đến nay, Tiên Minh tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên và nguồn lực trong nhân dân để phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, Tiên Minh đã và đang gặp rất nhiều khó khăn để có thể về đích Nông thôn mới trong năm 2019 như xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông... Hiện nay, khó khăn lớn mà Tiên Minh gặp phải mà một số xã trên địa bàn huyện cũng đang gặp phải, đó là việc xây dựng các nhà văn hóa thôn. Bên cạnh việc hoàn thiện các tiêu chí chưa hoàn thành, Tiên Minh song song duy trì và giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành để chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn xã thực sự được nâng lên.    

          Pv: Để thực hiện mục tiêu lớn này, trong năm 2019, Tiên Minh cần phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

           Đ/c Đoàn Xuân Anh: Để huy động được nguồn lực xây dựng NTM và cán đích trong năm 2019, Tiên Minh xác định cần phải đẩy mạnh, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, giúp người dân hiểu rõ: Xây dựng NTM phải do cộng đồng dân cư làm chủ thể, người dân phải chủ động tham gia thì mới thành công. Vấn đề chủ thể, chủ động tham gia của người dân được thể hiện bằng cách đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất... Để đạt được mục tiêu này, xã Tiên Minh sẽ tập trung vào các giải pháp chính:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng để cán bộ, đảng viên, và nhân dân trong toàn xã hiểu rõ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng NTM trong phát triển KT-XH và xác định trách nhiệm "chủ thể” của người dân.

Hai là, cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.

Ba là, thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình, ưu tiên hỗ trợ thực hiện các đề án phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Phấn đấu có ít nhất một sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực.

Bốn là, tăng cường sự phối hợp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Năm là, tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

 

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 20 kết quả
Trang: 1 - 2 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết