Có được lấy sổ bảo hiểm xã hội khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ không?
Ngày 10/12/2015
Lượt xem: 10112

 Hỏi:

Hiện tại tôi đang làm hợp đồng ở một công ty, theo hợp đồng thì thời gian làm việc của tôi tại công ty là 1 năm. Tuy nhiên, do điều kiện làm việc không đúng như trong hợp đồng nên tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng không được sự đồng ý từ bên phía công ty thì tôi có được lấy sổ bảo hiểm xã hội không?

 

Trả lời : 

Nội dung anh hỏi, Chi nhánh TGPL số II xin trả lời anh như sau:

1.Thứ nhất: Về quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

-  Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

-Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

- Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

-  Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

-  Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

  Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước: Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

Như vậy, để chấm dứt Hợp đồng lao động xác định thời hạn (12 tháng), anh phải tuân thủ quy định về lý do chấm dứt và thời hạn chấm dứt như trên

2. Thứ hai: Quy định về sổ bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội thì: Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc;”

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.
  
Chi nhánh TGPL số II 

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 16 kết quả
Trang: 1 - 2 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết