Xã Khởi Nghĩa kỷ niệm 75 năm phá càn thắng lợi

Xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, phá càn
Ngày 21/02/2023
Ngày 17/02/2023

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết