Công an huyện Tiên Lãng bắt đối tượng truy nã sau 13 năm bỏ trốn. (ngày 30/08/2015-20:23:11)

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các ngày lễ lớn và bảo vệ Đại Hội Đảng các cấp, trong thời gian qua, công an huyện Tiên Lãng đã tăng cường công tác nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, chú trọng truy bắt đối tượng truy nã, nhất là các đối tượng truy nã lâu năm đã đạt được nhiều thành tích đáng kể.

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết