Thông báo dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022
Ngày 14/09/2022
Lượt xem: 6582

 

Thực hiện Công văn số 9950/UBND-TCD ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố và Công văn số 2884/UBND-TCD ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện và việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2022; theo lịch định kỳ tiếp công dân tháng 9 năm 2022, kỳ thứ nhất là ngày 15/9/2022.

 Tuy nhiên, thực hiện Văn bản số 679/GM-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp; theo đó, triệu tập đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì đầu cầu trực tuyến huyện Tiên Lãng.

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Dừng tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 (ngày 15/9/2022).

2. Giao Ban Tiếp công dân - Văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm tra, rà soát các vụ việc, chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết, báo cáo UBND huyện.

3. Giao thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền; đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân được biết, thực hiện./

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 144 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 1041 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết