UBND huyện ban hành kế hoạch lấy ý kiến Luật đất đai
Ngày 22/02/2023
Lượt xem: 9504

 

Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch Về việc triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu liên quan được đăng tải tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn và Cổng Thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng: http://tienlang.haiphong.gov.vn

Thông qua kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170 của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:

 Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện;

 Các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội;

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác.

 Các chuyên gia, nhà khoa học.

Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

 

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 144 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 1102 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết