Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến thành lập xã
Ngày 06/03/2024
Lượt xem: 3643

 

Thực hiện Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp thông qua chủ trương sắp xếp các xã: Toàn Thắng, Quang Phục, Bạch Đằng thành xã mới, sáng 5/3, Ủy ban nhân dân huyện thành lập 3 đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại xã Quang Phục

Đoàn do đồng chí Phạm Minh Đức – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn kiểm tra tại xã Quang Phục. Tham gia đoàn có lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, đại diện lãnh đạo địa phương.

Thời gian qua, xã Quang Phục tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyền truyền, vận động các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn nhận thức đúng về chủ trương và sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phương án sắp xếp, đối tượng, phạm vi tác động của việc lấy ý kiến, thời gian thực hiện lấy ý kiến, quyền và nhiệm vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến; từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của Nhân dân địa phương trong công tác sắp xếp, sáp nhập và tổ chức lấy ý kiến cử tri.

          Tại trụ sở xã và 13 nhà văn hoá thôn trên địa bàn xã Quang Phục đã tổ chức niêm yết công khai toàn bộ danh sách 7782 cử tri.

Tiến hành kiểm tra tại trụ sở xã và một số nhà văn hoá thôn, đồng chí Phạm Minh Đức - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri của xã Quang Phục theo đúng thành phần, thời gian quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo xã, các thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động công khai, dân chủ, tạo đồng thuận cao của nhân dân, tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, Tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả lấy ý kiến cử tri chậm nhất vào ngày 30/3/2024, góp phần thực hiện thành công chủ trương thành lập xã mới của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Dũng kiểm tra tại xã Bạch Đằng

Đoàn kiểm tra số 3 do đồng chí Vũ Văn Dũng- Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 đối với xã Bạch Đằng.

Sau khi đi kiểm tra thực địa tại nhà văn hóa các thôn Xuân Quang, Xuân Hòa, Phác Xuyên, đồng chí Vũ Văn Dũng- Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà xã Bạch Đằng đã triển khai trong việc niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 như Đảng ủy xã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, thành lập 7 tổ giúp việc cho ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND xã thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã; tiến hành niêm yết công khai danh sách cử tri tại 6 nhà văn hóa thôn và trụ sở UBND xã. Tổng số cử tri đến thời điểm niêm yết của xã Bạch Đằng là 4.153 người; trong đó có 1.940 cử tri nam, 2.013 cử tri nữ, có 12 cử tri sinh năm 2006, cử tri cao tuổi nhất sinh năm 1921.

Theo kế hoạch, dự kiến đến ngày 20/3, xã Bạch Đằng sẽ thành lập các tổ kiểm phiếu ở 7 thôn trên địa bàn xã, ngày 30/3 UBND xã sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các thôn và ngày 2/4/2024 HĐND xã sẽ họp để xin ý kiến đại biểu HĐND xã về Đề án sáp nhập.

Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra tại xã Toàn Thắng

Đoàn kiểm tra số 2 gồm đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND- UBND huyện thực hiện kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 tại xã Toàn Thắng. 

Qua kiểm tra tại trụ sở UBND xã và nhà văn hoá các thôn trên địa bàn, đoàn ghi nhận những cố gắng nỗ lực của địa phương trong triển khai thực hiện việc rà soát, lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri đúng thời gian quy định. Tổng só cử tri đến thời điểm niêm yết của xã Toàn Thắng là 3048 cử tri tại 5 thôn, trong đó Bằng Viên 240 cử tri, Đốc Hành 861 cử tri, Đông Quy 502, Cẩm Khê 620 và Minh Hậu 825 cư tri. Các cử tri lấy ý kiến là những công dân sinh ngày 31/3/2006 trở về trước.

Đoàn có một số góp ý về mẫu danh sách niêm yết còn thiếu cột tạm trú, năm sinh của một số cử tri còn chưa đúng, chưa có ngày niêm yết danh sách, đề nghị địa phương chỉnh sửa bổ sung và thay thế danh sách đảm bảo theo mẫu.

Theo kế hoạch, việc niêm yết danh sách cử tri sẽ được triển khai trong tối thiểu 30 ngày. Dự kiến đến cuối tháng 3, địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Nhóm PV

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 32 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 «  ·  » 
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 1233 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết