Ngân hàng CSXH: Tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40"
Ngày 15/09/2021
Lượt xem: 5041

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của Ngân hàng Chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, đã huy động được số tiền đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách ở 100% các xã, thị trấn, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng được phương thức cho vay ủy thác tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, phát huy được vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tín dụng chính sách xã hội, giúp đỡ, khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng; các Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (04/10/2002 – 04/10/2021), Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”,  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Lãng chỉ đạo triển khai đến các tổ chức chính trị - xã hội là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên huyện, mỗi hội, đoàn thể cấp huyện, cấp xã có ít nhất 2 người tham gia cuộc thi.

Với hình thức thi được tổ chức thi trực tuyến trên hệ thống mạng gồm trắc nghiệm, chọn đáp án đúng, tỷ lệ câu hỏi trong mỗi bài thi đối với cán bộ và người lao động trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội là 50% câu hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, 30% câu hỏi Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, 20% câu hỏi pháp luật và Công đoàn. Đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp là 60% câu hỏi nghiệp vụ ủy thác, 40% câu hỏi Chị thỉ số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư. Thời gian và số lần thi mỗi người chỉ được tham gia thi mỗi kỳ là 1 lần, tối đa mỗi người được thi 3 lần thuộc 3 kỳ thi, bắt đầu từ ngày 06/9/2021 và kết thúc ngày 24/9/2021. Với nội dung thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tìm hiểu về các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ  của NHCSXH; các quy định của Pháp luật về Công đoàn. Cơ cấu giải thưởng chung  cuộc: 1 giải nhất: 10 triệu đồng, 3 gaiir nhì mỗi giải 5 triệu đồng, 6 giải ba mỗi giải 3 triệu đồng, 10 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.  Các thí sinh dự thi đều tích cực ôn luyện, tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu ôn tập. Đến nay, sau 1 tháng phát động Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tổng hợp 92 bài dự thi trong thời gian sớm nhất.

Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội; cán bộ và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Khơi dậy khí thế thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Vũ Yến

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 55 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết