Đảng bộ huyện Tiên Lãng: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”
Ngày 27/10/2021
Lượt xem: 5758

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đưa ra một tổng kết vô cùng quan trọng cả về lý luận và thực tiễn: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, công tác dân vận nói chung và việc triển khai xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo nói riêng được cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở trên địa bàn huyện Tiên Lãng thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Với những cách làm sáng tạo, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thu hút đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Hiệu quả từ phong trào thi đua dân vận khéo góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia thực hiện phong trào trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", phong trào được tổ chức thực hiện bằng các cơ chế, biện pháp phù hợp thực tiễn, chủ động, sáng tạo, nhằm khích lệ, động viên, phát huy tính tích cực, sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 5 năm qua, giai đoạn 2016-2020, huyện Tiên Lãng tiếp tục xây dựng, nhân rộng 223 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa và phát huy hiệu quả rõ nét, huy động nguồn lực to lớn góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.

Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc

Mô hình “Vận động nhân dân xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung" của Đảng ủy xã Cấp tiến là một mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” về phát triển kinh tế. Là một xã nông nghiệp, song thực tế thu nhập từ sản xuất cây lúa còn thấp, giá cả vật tư nông nghiệp ngày càng tăng cùng nhiều yếu tố khác, nên đã xuất hiện tình trạng bỏ ruộng hoang. Trước thực trạng đó, Đảng uỷ xã họp bàn và ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung. Đảng uỷ, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ, từng đảng viên; chủ động ký kết hợp đồng giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá đồng bộ vào sản xuất. Kết quả 10/10 thôn của xã Cấp Tiến vận động nhân dân thực hiện được 10 vùng sản xuất tập trung, gieo cấy giống lúa TH 998 với tổng diện tích 60ha, đạt 200% chỉ tiêu đề ra.

Thường trực Đảng uỷ xã Cấp Tiến kiểm tra mô hình gieo cấy giống lúa TH 998

Trong quá trình tổ chức sản xuất, gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, Đảng ủy – UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo bộ phận chuyên môn tích cực thăm đồng, kiểm tra dự thính, dự báo về tình hình sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Nhờ đó, vụ mùa năm 2020, các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung cho năng suất 67 tạ/ha, đạt cao nhất từ trước tới nay. Đồng chí Phạm Công Tám, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cấp Tiến khẳng định: “Kết quả này minh chứng cho một chủ trương vừa có tính đột phá, vừa có tính chiến lược, đã khắc phục cơ bản những tồn tại, khó khăn tác động đến sản xuất nông nghiệp, giúp nhân dân phấn khởi, yên tâm gắn bó đồng ruộng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương”.

Khối Dân vận xã Kiến Thiết tuyên truyền, vận động Nhân dân phá dỡ tường bao, phục vụ thi công đường nông thôn mới kiểu mẫu

Giải phóng mặt bằng vốn là công việc khó khăn, liên quan đến nhiều người và thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, khó lường. Trong giai đoạn 2016 – 2020, xã Kiến Thiết có nhiều công trình, dự án triển khai thi công như các tuyến đường dân đi cầu Hàn, cầu Đăng và nhất là 32 công trình thuộc chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là rất lớn. Do đó, xã Kiến Thiết đặc biệt chú trọng đến công tác dân vận với phương châm “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”. Đảng uỷ - UBND xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân đến từng gia đình để vận động thuyết phục, đồng thời tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các hộ gia đình bị ảnh hưởng nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân. Khối Dân vận xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và khi thực hiện luôn quan tâm đến nguyện vọng quyền lợi chính đáng của người dân, cũng như nêu cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tính đến nay, 223 hộ dân xã Kiến Thiết đã tự nguyện hiến 7.978m2 đất để thi công các công trình giao thông và công trình cải tạo, mở rộng bãi xử lý rác thải tập trung, trong đó 105 hộ hiến hơn 1600m2 đất thổ cư; 118 hộ hiến hơn 6300m2 đất nông nghiệp, 97 hộ tự nguyện tháo dỡ tường bao, vật kiến trúc để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, thi công xong 5 công trình của giai đoạn 1. Kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, bộ mặt nông thôn Kiến Thiết không ngừng khởi sắc, khang trang, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại, buôn bán giao thương.

Với kết quả đạt được, Thành phố đã biểu dương khen thưởng Khối dân vận xã Kiến Thiết với mô hình dân vận khéo về giải phóng mặt bằng. Bước sang năm 2021, xã Kiến Thiết tiếp tục triển khai thi công 27 công trình thuộc giai đoạn 2 chương trình xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Vũ Đức Chà, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng khối Dân vận xã Kiến Thiết chia sẻ: “Với kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn, cả hệ thống chính trị địa phương, trong đó Khối dân vận xã tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động đi trước để tháo gỡ những “nút thắt” trong quá trình giải phóng mặt bằng, góp phần đảm bảo đúng tiến độ thi công các công trình dự án”.

Thôn Nêu xã Quang Phục có tổng số 205 hộ dân, với 709 nhân khẩu. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ, nhân dân thôn Nêu chung sức đồng lòng thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Trước đây, Ao làng là nơi chứa nước thải sinh hoạt của 2/3 hộ dân trong thôn, đường máng thoát nước nằm ngay trung tâm, trước cửa nhà văn hoá cỏ mọc um tùm, thường xuyên ứ đọng, ô nhiễm, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân. Trước tình hình đó, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và nghị quyết của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn Nêu đăng ký và triển khai mô hình dân vận khéo “Nhân dân thôn Nêu đồng tâm chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xử lý nước thải sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường”. Từ chủ trương, quyết sách đúng, hợp lòng dân cộng với phương pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục theo phương châm dân tham gia, dân hưởng lợi của chi bộ, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể đã mang lại kết quả tích cực. Ban Công tác mặt trận thôn vận động nhân dân, con em xa quê ủng hộ hơn 500 triệu đồng, chỉnh trang, bê tông hoá 100% đường làng ngõ xóm, lắp điện điện chiếu sáng, trồng cây xanh; thi công 280m máng cứng để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt; thau rửa, cải tạo ao làng thành hồ nước trong xanh trồng đầy hoa sen, hoa súng, có lan can bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ, có ghế đá cho người dân nghỉ ngơi, ngắm cảnh hàng ngày.

Cán bộ và Nhân dân thôn Nêu xã Quang Phục thăm quan ao làng sau khi được cải tạo

Đồn Biên phòng Vinh Quang đóng quân trên khu vực biên giới biển huyện Tiên Lãng, địa bàn quản lý gồm 3 xã là Đông Hưng, Tây Hưng và Vinh Quang. Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, 5 năm qua, Đồn Biên phòng Vinh Quang có nhiều mô hình dân vận khéo thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Tiêu biểu như mô hình “Cụm an ninh liên kết đảm bảo an ninh, trật tự giữa Đồn Biên phòng Vinh Quang với các xã biên giới biển”, mô hình “Tổ tàu thuyền tự quản, đoàn kết” xã Vinh Quang, “Tổ đầm tự quản an ninh trật tự” xã Tây Hưng, … Trong đó mô hình “Cụm an ninh liên kết đảm bảo an ninh, trật tự giữa Đồn Biên phòng Vinh Quang với các xã biên giới biển” được biểu dương, nhân rộng thực hiện tại các Đồn Biên phòng trong thành phố. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Quang thường xuyên bám sát địa bàn, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đầu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Thiếu tá Phạm Ngọc Hưng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Vinh Quang cho biết thêm: “Đồn Biên phòng Vinh Quang luôn tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát tờ rơi theo đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, tuyên truyền về biển, đảo, đồng thời tham gia vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường biển cùng nhiều hoạt động thiết thực khác”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vinh Quang tuần tra trên khu vực biên giới biển

Cô giáo Nguyễn Hà Xuyên, công tác tại trường Mầm non Phạm Đình Nguyên là một tấm gương đoàn viên, đảng viên trẻ có nhiều thành tích chuyên môn xuất sắc, đồng thời tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo tại địa phương. Với lòng yêu nghề, mến trẻ, trong công tác giảng dạy và chăm sóc học sinh, Nguyễn Hà Xuyên chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, có nhiều sáng tạo, đổi mới phương pháp truyền đạt, giúp trẻ phát triển toàn diện 5 lĩnh vực là thẩm mỹ, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và nhận thức. Ngoài giờ lên lớp, là thành viên của CLB Thiện nguyện sống để yêu thương huyện Tiên Lãng, Hà Xuyên nhiệt tình tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí, ngày công xây sửa nhà cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, cấp phát cháo cho bệnh nhân, hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, vận động hiến máu tình nguyện, tặng quà nhân dịp lễ tết, phát gạo hàng tháng cho trẻ em mồ côi, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.... Vào chủ nhật hàng tuần, dù nắng hay mưa, Hà Xuyên lại tập hợp cùng các thành viên câu lạc bộ, mỗi người một việc để nấu cháo cấp phát cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm y tế huyện. Cô giáo Nguyễn Hà Xuyên, giáo viên Trường Mầm non Phạm Đình Nguyên cho biết: “Từ năm 2017 đến tháng 4/2021, CLB thực hiện hơn 170 chương trình tô cháo yêu thương, bình quân phát 250-300 suất cháo/ chương trình, tổng kinh phí trên 130 triệu đồng”. Đặc biệt, Hà Xuyên và Câu lạc bộ kết nối với các nhà hảo tâm, con em xa quê xây dựng 18 nhà nhân ái với tổng kinh phí gần 1,3 tỉ đồng. Những người câu lạc bộ hỗ trợ, giúp đỡ, nhất là xây sửa nhà đều được khảo sát kỹ lưỡng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tiến hành trong thời gian nhanh chóng, chu đáo nhất có thể. Hình ảnh người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, tích cực tham gia hoạt động xã hội đã và đang có sức lan toả mạnh mẽ trong đời sống xã hội, thực sự xứng đáng là tấm gương “Dân vận khéo” để các bạn trẻ học hỏi, noi theo.

Cô giáo Nguyễn Hà Xuyên (Thứ 4 từ phải sang) trong chương trình Tô cháo yêu thương

Thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương

5 năm qua, giai đoạn 2016-2020, có 223 mô hình “Dân vận khéo” được hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp cơ sở thực hiện; trong đó có 68 mô hình xây dựng ở giai đoạn trước, tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả; 155 mô hình đăng ký xây dựng mới ở các lĩnh vực, bao gồm phát triển kinh tế 32 mô hình; văn hóa - xã hội 60 mô hình; an ninh - quốc phòng 7 mô hình; giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới 36 mô hình; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 20 mô hình. Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm qua đạt 12%/năm; bình quân thu nhập 51,5 triệu đồng/người/năm. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác dân vận khéo đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, góp phần thiết thực để huyện Tiên Lãng thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân ủng hộ thông qua Mặt trận tổ quốc huyện 718 triệu đồng và 43,31 tấn gạo; thông qua Mặt trận cấp xã số tiền 1,7 tỷ đồng, 46.528 chiếc khẩu trang, 5.989 chai nước sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm cho các tổ, chốt kiểm soát dịch bệnh. Cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương vui mừng, phấn khởi trước những kết quả cụ thể đạt được và củng cố niềm tin vào cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương.

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tiên Lãng khẳng định: “Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua dân vận khéo 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 là tiền đề, động lực, để thời gian tới, Đảng bộ huyện Tiên Lãng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với tiếp tục đổi mới hoạt động công tác dân vận”.

Huyện uỷ Tiên Lãng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Dân vận khéo, giai đoạn 2016 - 2020

Đảng bộ huyện Tiên Lãng xác định: Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được thực hiện thường, xuyên liên tục nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự gắn kết giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền. Từ đó phát huy hiệu quả trong việc khơi dậy nội lực của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện; phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác, trong sinh hoạt để quần chúng nhân dân tin tưởng, noi theo; phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Tiên Lãng ngày một phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Nguyễn Văn Hải

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 56 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết