Ủy ban MTTQ huyện tổ chức lấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày 10/03/2023
Lượt xem: 8188

 

Sáng ngày 9/3, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

         Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 nhóm chính sách lớn tại Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3/1 đến ngày 15/3/2023 với 9 nhóm trọng tâm, bao gồm Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật đất đai sửa đổi như quy định về thời gian thực hiện quyết định thu hồi đất tái định cư tại Điểm a, Khoản 4, Điều 85 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); về quy định thu hồi đất và tái định cư; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chuyển mục đích sử dụng đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; hộ gia đình sử dụng đất; vẫn giữ nguyên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từ đường các dòng họ.

         Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của các tổ chức thành viên các cấp để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và Nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luất Đất đai.

Vũ Yến

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 138 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 1108 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết