BCH QS phối hợp với xã Tiên Thắng XD NTM (ngày 09/08/2012-13:57:16)

Thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", sáng 29/5, Ban chỉ huy quân sự huyện và xã Tiên Thắng tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tiên Thắng.

Người làm báo “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” (ngày 08/06/2012-16:09:00)

Bối cảnh hội nhập đã đưa tới những thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi những người làm báo không giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải công tâm, bản lĩnh vững vàng trong việc xử lý, lựa chọn và đưa thông tin

Sôi nổi các hoạt động phong trào (ngày 11/05/2012-09:40:57)

Đoàn viên thanh niên thuộc khối luôn phấn đấu, đi đầu trong phong trào rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững trật tự an toàn xã hội

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết