Chuyển đổi số

Tết đến, xuân về cũng là dịp để mọi người thể hiện tình yêu thương chia sẻ
>> Xem tiếp

Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả
>> Xem tiếp

Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra.
>> Xem tiếp

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện
>> Xem tiếp

Cẩm nang chuyển đổi số (2) (ngày 05/04/2022-15:34:56)
Chuyển đổi số vì sao lại cần?
>> Xem tiếp

Cẩm nang chuyển đổi số (1) (ngày 05/04/2022-15:35:21)
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
>> Xem tiếp

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bưu điện thành phố về hỗ trợ nông dân
>> Xem tiếp

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính nhằm tiến tới xây dựng chính quyền số, tạo sự thông suốt hoạt động chỉ đạo, điều hành
>> Xem tiếp

Chuyển đổi số là gì? Xu hướng tất yếu trong cách mạng 4.0
>> Xem tiếp

Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Tiên Lãng ban hành quyết định
>> Xem tiếp

Hiển thị : 10 / 69 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết