Tiên Lãng qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW
Ngày 21/04/2016
Lượt xem: 7253

          Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua 5 năm, huyện đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị địa phương. 

5 năm qua, Huyện tổ chức được hơn 60 lớp, với khoảng 20.000 học viên để giới thiệu về các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua việc quán triệt, học tập chuyên đề hàng năm, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt đã nghiêm túc thực hiện quy chế nêu gương, xác định rõ tinh thần, trách nhiệm, tự giác đi đầu trong học tập và làm việc, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, đổi mới tuy duy, mở rộng tầm nhìn… Nhiều chi, đảng bộ đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, nội dung các chuẩn mực đạo đức đã bám sát định hướng của cấp uỷ các cấp, đồng thời phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đặc điểm riêng của từng chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Một số nơi đã niêm yết công khai các chuẩn mực đạo đức tại trụ sở, nơi làm việc để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tự giác thực hiện, đồng thời cùng giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng.

Học tập và làm theo Bác ở phẩm chất gần dân, lắng nghe dân và giải quyết các vấn đề của nhân dân, UBND huyện đã tổ chức định kỳ đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với các tầng lớp nhân dân. Việc đối thoại đã phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, giải quyết nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận nhân dân, giải quyết nhiều vụ việc tồn tại, phức tạp, trong đó một số việc khó, tồn tại nhiều năm.

Cùng với việc khắc phục những mặt yếu kém, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, tổ chức biểu dương để những điển hình lan tỏa trong toàn xã hội.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã có nhiều tấm gương hiến đất làm đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm và trong công tác dồn điền đổi thửa. Đến nay xã Toàn Thắng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã gồm Kiến Thiết, Vinh Quang, Tiên Thắng, Quyết Tiến, Cấp Tiến và Quang Phục cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí; 12 xã, 178 thôn hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa; đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới toàn diện, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ được đổi mới về tư duy, tầm nhìn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố.

Phát huy truyền thống đoàn kết, từ những kết quả đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, huyện phấn đấu hoàn thành chủ đề năm 2016 “Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới” và tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Lương Quang Phú

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 20 kết quả
Trang: 1 - 2 «  ·  » 
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 13 kết quả
Trang: 1 - 2 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết