Hội nông dân huyện ký kết giao ước thi đua năm 2024
Ngày 24/01/2024
Lượt xem: 5772

Vừa qua, Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Năm 2023, nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua của các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện triển khai thực hiện hiệu quả và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Các chỉ tiêu ký kết thi đua đã hoàn thành (nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch).

 Hội nông dân huyện chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tổ chức thành công Đại Hội đại biểu các cấp tại 21 cơ sở Hội; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028.

 Các cấp Hội Nông dân trong huyện tổ chức tuyên truyền Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp cho cán bộ, hội viên, nông dân 345 buổi thu hút 31.157 lượt hội viên tham gia. Trong năm, Huyện hội đã kết nạp 510 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có là 24.376 hội viên. Hoạt động vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân được triển khai có hiệu quả, năm 2023 toàn huyện thực hiện 1,445 tỷ đồng, đưa tổng số dư đang quản lý là trên 8,6 tỷ đồng.

21/21 Hội cơ sở tổ chức cho 13.130 hộ gia đình hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tiếp tục củng cố hoạt động của CLB Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi; Hội cơ sở đã đăng ký giúp 42 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức. Thành lập ra mắt 01 Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp và Nuôi trồng thủy sản xã Khởi Nghĩa. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2024, các cấp hội Nông dân tập trung tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Hội. Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương Hội, Thành Hội vận dụng phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, xã, thị trấn. Tăng cường chỉ đạo, xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội gắn với phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội theo hướng xây dựng mô hình Chi, tổ Hội nghề nghiệp gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân. Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết để thực hiện hiệu quả, chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP, tăng cường công tác tuyên truyền, duy trì và nhân rộng các mô hình tham gia bảo vệ môi trường góp phần hoàn thiện các chỉ tiêu trong xây dựng NTM.

 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương hội, Thành hội tặng Bằng khen, UBND huyện và hội nông dân huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2023./.

Vũ Mận

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 55 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 «  ·  » 
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 1219 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết